10 tay chơi cá cược bị thua nhiều nhất

Theo thông tin cập nhật của M88 đến thời điểm hiện tại, dưới đây là danh sách 10 tay chơi cá cược bị thua cược nhiều nhất trong lịch sử ngành công nghiệp cá cược tính đến thời điểm hiện tại:

  1.  Terry Watanabe – 204 triệu USD
  2. Zhenli Ye Gon – 125 triệu USD
  3. Omar Siddiqui – 65 triệu USD
  4. Kerry Packer – 42.6 triệu USD
  5. Archie Karas – 40 triệu USD
  6. Harry Kakavas – 20.5 triệu USD
  7. Maureen O’connor – 13 triệu USD
  8. Akio Kashiwagi – 10 triệu USD
  9. Jimmy White – 3.15 triệu USD
  10. Robert Maxwell – 2.25 triệu USD

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.