Các phòng poker tại Atlantic City Casino thu được 4,3 triệu đô la Mỹ trong tháng Hai

Thị trường poker của New Jersey hầu như không thay đổi trong tháng Hai.


Theo Bộ phận Thi hành Cờ bạc New Jersey, doanh thu từ poker trực tiếp là 2,1 triệu đô la Mỹ trong tháng trước, trong khi poker trực tuyến thu được 2,2 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ thị trường poker là khoảng 4,3 triệu đô la, gần bằng con số xấp xỉ 4,4 triệu đô la thu được trong năm ngoái. Vào tháng 2 năm 2016, doanh thu poker trực tiếp là 2,4 triệu đô la Mỹ, trong khi poker trực tuyến thu được 2 triệu đô la Mỹ.
Tháng Hai năm 2016 có thêm một ngày do là năm nhuận.
Theo số liệu thống kê của tiểu bang mà M88 cập nhật được, phòng poker tại Tropicana là cơ sở duy nhất tại Atlantic City có doanh thu poker tăng so với cùng kỳ.
Doanh thu của Bally’s giảm 37% so với năm ngoái.
Sau đây là chi tiết doanh thu của các phòng poker trực tiếp tháng trước:
Bally’s: 251.000 đô la Mỹ
Borgata: 1,27 triệu đô la Mỹ
Golden Nugget: 79.000 đô la Mỹ
Harrah’s: 276.000 đô la Mỹ
Tropicana: 225.000 đô la Mỹ
Doanh thu poker trực tiếp trong tháng Hai 2016:
Bally’s: 345.000 đô la Mỹ
Borgata: 1,49 triệu đô la Mỹ
Golden Nugget: 88.000 đô la Mỹ
Harrah’s: 305.000 đô la Mỹ
Tropicana: 191.000 đô la Mỹ
Doanh thu poker trực tuyến tháng trước:
Borgata: 615.000 đô la Mỹ
Caesars Interactive: 666.000 đô la Mỹ
Resorts Digital: 889.000 đô la Mỹ
Doanh thu poker trực tuyến tháng Hai 2016:
Borgata: 1,06 triệu đô la Mỹ
Caesars Interactive: 932.000 đô la Mỹ
Ghi chú: PokerStars, thông qua các mối quan hệ hợp tác với Resorts, đã ra mắt vào tháng Ba năm 2016.
Thị trường poker của The Garden State là 5,7 triệu đô la Mỹ trong tháng Một, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong lúc đó, thị trường poker của Maryland là 3,68 triệu đô la Mỹ trong tháng Hai, tăng 30% so với năm ngoái. Không giống như New Jersey, Maryland không có poker trực tuyến.