Dịch vụ cờ bạc VIP của Imperial Pacific đạt mức cao nhất mọi thời điểm

Imperial Pacific

Một kỷ lục mới đã được thiết lập bởi Imperial Pacific International Holdings, nhà điều hành sòng bạc của Saipan, ở thể loại cờ bạc VIP. Hồi tháng Một, công ty này đã đạt doanh thu tháng kỷ lục cho hoạt động dịch vụ dành cho VIP. Một bản báo cáo nội bộ Thị trường chứng khoáng Hồng Kông được công bố hôm thứ Năm đã tiết lộ rằng công ty này đã tạo ra doanh thu 5,59 tỷ đô la Mỹ trong tháng Một tại cơ sở Best Sunshine Live thông qua 16 bàn chơi dành cho VIP.
Trên thực tế,theo M88 đánh giá,  doanh thu tạo ra cao hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ so với kỷ lục được sòng bạc Best Sunshine thiết lập trước đó. Mức kỷ lục đó đã được tạo ra hồi tháng Chín năm ngoái và chiếm 1/6 tổng doanh thu dịch vụ VIP được báo cáo của Best Sunshine trong năm 2016.
Doanh thu hay “rolling” tại các bàn chơi VIP không giống như doanh thu thông thường được tạo ra. Chiến thắng lý thuyết tại các bàn chơi baccarat VIP là 2,85 phần trăm và có thể là một con số vô nghĩa khi được thực hiện riêng lẻ, chẳng hạn như trong trường hợp khi các khoản nợ không bao giờ thu được. Trong một môi trường hoàn hảo, tổng doanh thu trong tháng Một sẽ đạt đến gần 160 triệu đô la Mỹ, hoặc 10 triệu đô la Mỹ cho mỗi bàn.