Landing International dự kiến lỗ $127 triệu trong năm 2016

Nhà phát triển casino Hong Kong Landing International Development Ltd rõ ràng là đang lên tinh thần cho các nhà đầu tư về điều tồi tệ nhất.

Landing International

Landing International

Vào hôm thứ 3, Landing International tiết lộ với sàn chứng khoán Hong Kong rằng công ty đã chịu lỗ trong năm 2016. Họ ước tính số lỗ có thể lên tới HKD987.97 triệu ($127.4 triệu).
Theo M88 online, công ty đã đổ lỗi cho sự thay đổi trong giá trị hợp lí của tài sản tài chính tại giá hợp lí thông qua lợi nhuận hoặc lỗ. Công ty cũng nhấn mạnh sự tăng trong “chi phí quản lí, chủ ý liên quan tới chi phí nhân viên và chi phí quảng cáo, trong giai đoạn xây dựng và chuẩn bị mở cửa của resort tích hợp và casino”.
Landing International cũng tính đến các chi phí hoạt động và quản lí tăng trong quá trình mở rộng công ty. Họ cũng nói tới lần sáp nhập của các dự án casino nước ngoài trên đảo Jeju, còn gọi là “Jeju Shinhwa World”.
“Các thông tin trong thông báo này chỉ được dựa trên các đánh giá ban đầu trên những tài khoản quản lí hợp nhất chưa được kiểm toán của công ty trong năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 và chỉ được sử dụng nội bộ”, công ty nói trong thông báo lợi nhuận. “Cũng cần phải nói thêm rằng công ty đang trong giai đoạn hoàn thiện kết quả tài chính năm và các kết quả này có thể đến từ các điều chỉnh phù hợp khác. Cổ đông và các nhà đầu tư cần đọc kĩ các thông báo kết quả kinh doanh 2016 mà sẽ được phát hành vào cuối tháng 3/2017”.
Tuần trước, Landing International thông báo rằng họ đã có trong tay 100% kiểm soát của Jeju Shinhwa World ở đảo Jeju, Hàn Quốc.
Landing International trước đó đã có 50% của dự án này.. Công ty nói trong tháng 12 rằng họ dự định lấy nốt 50% còn lại với giá $380.76 triệu, cộng thêm một khoản bôi trơn $41 triệu.
Công ty cũng đã mua cổ phần của Genting Singapore Plc, công ty mà vừa thông báo trong tháng 11 rằng họ đã bán tất cả những gì trên đảo Jeju để tập trung vào các dự án khác, bao gồm cả các dự án tương lai ở Nhật.