Q3 của Genting Malaysia tăng 60%

Q3 của Genting Malaysia tăng 60%

Những khoản lỗ ít hơn đã đẩy lợi nhuận Q3 của Genting Malaysia BHD lên mức RM577.21 triệu ($129.93 triệu).

Genting Malaysia

Theo cập nhật của M88, từ tháng 7 tới tháng 9 năm 2016, Genting BHD chứng kiến lợi nhuận ròng tăng 60% từ RM361.09. Tuy nhiên lợi nhuận trong cả 9 tháng thì lại sụt giảm 4.5% so với RM1.002 tỷ năm ngoái.
Genting BHD báo cáo rằng Resorts World Sentosa có lượng khách giảm trong Q3. Tuy nhiên, lợi nhuận điều chỉnh trước lãi suất, thuế và hao mòn (EBITDA) tăng so với năm ngoái từ việc bắt đầu tăng hiệu quả quản lí chi phí trong quý trước, cộng với giảm khoản phải thu từ thương mại.
Về Resorts World Geiting, Genting BHD nói rằng công việc kinh doanh ở Malaysia chứng kiến doanh thu tăng như là kết quả của phần trăm cao hơn từ khu vực khách hàng tầm trung và cao dù rằng khối lượng khách hàng tổng giảm đi.
EBITDA của Resorts World Geiting thì thấp hơn chủ yếu do chi phí điều hành cao hơn cho khu vực khách hàng trung và cao.
Hoạt động ở Anh của Genting Malaysia có doanh thu phát triển nhanh.
Công ty cho biết: “Đây chủ yếu là đóng góp của những khách chơi VIP mà có tỉ lệ ở lại cao. Ngoài ra còn có thu hồi nợ nhiều hơn. Mặc dù hoạt động tốt hơn, doanh thu và EBITDA (ở Anh) lại bị ảnh hưởng bởi tỉ giá của đồng bảng Anh so với ringgit không có lợi”.
Kinh doanh ở Mỹ và Bahamas đóng góp tích cực vào donah thu của Gênting BHD. Doanh thu ở 2 nơi này tăng nhờ vào đóng góp của Resorts World Casino New York City và Resorts World Bimini.
Kết quả là, EBITDA tăng nhờ vào doanh thu tăng và chi phí điều hành giảm từ hoạt động ở Bihimi.
Genting Malaysia nhún vui cho qua tỉ giá hối đoái không có lợi, kết quả là có EBITDA RM582.7 triệu, thấp hơn 22% so với năm ngoái.