Unibet Group đổi tên thành Kindred Group

Unibet Group từ nay sẽ hoạt động dưới cái tên Kindred Group trong một nỗ lực mở rộng chiến lược đa thương hiệu.

Unibet
“Với tư cách Kindred chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt rõ hơn giữa các thương hiệu của mình, có nhiều hơn sự linh hoạt cần thiết trong chiến lược để đảm bảo có thể tiến lên trong thị trường. Với tư cách một nhóm chúng tôi đã đóng vai trò quan trọng trong việc chèo lái thị trường tiến lên, và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục điều đó trong tương lai”, trao đổi với M88 online, Henrik Tjarnstrom, CEO của Unibet Group nói.

Theo ông, các cổ đông đã gặp gỡ trong một cuộc họp bất thường ở Stockholm và chấp thuận việc thay đổi tên thành Kindred Group. Công ty được thành lập 20 năm trước và có 10 thương hiệu hướng tới khách hàng – một vài trong số đó là được mua lại.
Thương vụ mua lại gần nhất là của Maria Casino vào năm 2007, bắt đầu cho sự thay đổi chiến lược nhiều thương hiệu dưới một cái tên thống nhất, giờ đây là Kindred Group.

“Chúng tôi đang ở trong vị trí phải đưa Kindred Group tiến về tương lai với sự rõ ràng cải thiện và linh hoạt, tạo các điều kiện tốt hơn cho sự tăng trưởng trong tương lai trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi và năng động”, Anders Strom, chủ tịch hội đồng giám đốc Unibet Group.
Cái tên mới Kindred có nghĩa là “một mối quan hệ giữa con người với niềm tin, giá trị và thái độ”, được chọn dựa vào phân tích văn hóa và nhận diện công ty.